Návody Konvertor

Návody na stiahnutie a spracovanie
výpisov z platobných brán

Návod na stiahnutie výpisu pre jeho konverziu

 1. Prihláste sa do vášho účtu Braintree a na stránke Home nájdite pod Quick Actions možnosť AIB Merchant Statements, kliknite na ňu.
 2. Za každé obdobie sa zobrazujú výpisy v dvoch formátoch. Kliknite na výpis za požadované obdobie s príponou .csv.
 3. Stiahnutý dokument je potrebné pred jeho nahratím do Konvertora upraviť do určeného formátu – postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Úprava dokumentu výpisu pred konverziou v Doklado

 1. Otvorte si stiahnutý CSV súbor, ktorý si želáte nahrať do konvertora. Tip: Ak dáta nie sú rozdelené do stĺpcov, na karte Údaje v Exceli nájdete tlačidlo Text na stĺpce, ktoré po výbere správneho oddeľovača prevedie tento súbor do tabuľkovej podoby.
 2. Zmeňte hlavičku (názov stĺpca) pre dátum na “Date”.
 3. Zmeňte formát všetkých buniek s dátumom na DD.MM.YYYY.
 4. Zmeňte hlavičku (názov stĺpca) pre sumu na “Amount Home”.
 5. Zmeňte hlavičku (názov stĺpca) pre menu na “Home Currency.”
 6. Zmeňte hlavičku (názov stĺpca) pre variabilný symbol na “Order.”
 7. (Voliteľné) V prípade potreby: 7.1. Zmeňte hlavičku (názov stĺpca) pre sumu prijatú v cudzej mene na “Amount Foreign”. 7.2. Zmeňte hlavičku (názov stĺpca) pre cudziu menu na “Foreign Currency.”
 8. Skontrolujte, či vami upravený dokument obsahuje všetky povinné stĺpce: Date, Amount Home, Home Currency, Order. Stĺpce navyše sú povolené.
 9. Skontrolujte, či dokument nepozostáva z viacerých tabuliek radených pod sebou. Ak áno, upravte dokument tak, aby len prvý riadok obsahoval hlavičky tabuľky.
 10. Zvoľte Uložiť ako... a uložte dokument vo formáte (.xls).
 11. Takto pripravený výpis nahrajte do Konvertora a stlačte „Konvertovať“.
 12. Konvertor automaticky upraví originálny výpis do formátu, ktorý môžete importovať do účtovného programu. Konvertovaný súbor uloží do zložky „Stiahnuté“ (resp. podľa vašich nastavení).
 13. Importujte konvertovaný súbor do účtovného programu.

Návod na stiahnutie výpisu pre jeho konverziu

 1. Po prihlásení sa do svojho Fulfillment účtu, kliknite v menu na Zásielky.
 2. Vyberte krajinu, ktorú si želáte exportovať.
 3. Vyberte mesiac, ktorý si želáte exportovať.
 4. Kliknite na tlačidlo CSV a výpis pre konverziu bude stiahnutý.
 5. Stiahnutý dokument je originálnym výpisom. Nahrajte tento výpis do Konvertora a stlačte „Konvertovať“.
 6. Konvertor automaticky upraví originálny výpis do formátu, ktorý môžete importovať do účtovného programu.
 7. Konvertovaný súbor uloží do zložky „Stiahnuté“ (resp. podľa vašich nastavení).
 8. Importujte konvertovaný súbor do účtovného programu.

Návod na stiahnutie výpisu pre jeho konverziu

 1. Vo svojom účte Global payments kliknite na dlaždicu TRANSAKCIE.
 2. Nastavte filter transakcií podľa dátumov, meny a typu transakcie.
 3. Kliknite na Vyhľadať.
 4. Pod zobrazenými výsledkami vyhľadávania kliknite na ikonu XLSX, čím vyexportujete zvolené transakcie.
 5. Stiahnutý XLSX súbor otvorte vo svojom počítači (napr. v programe Excel) a znova ho uložte bez zmeny a v rovnakom formáte (.xlsx).
 6. Preuložený výpis nahrajte do Konvertora a stlačte „Konvertovať“.
 7. Konvertor automaticky upraví výpis do formátu, ktorý môžete importovať do účtovného programu. Konvertovaný súbor uloží do zložky „Stiahnuté“ (resp. podľa vašich nastavení).
 8. Importujte konvertovaný súbor do účtovného programu.

Návod na stiahnutie výpisu pre jeho konverziu

 1. Prihláste sa do svojho GoPay účtu a prejdite do záložky Obchodné účty.
 2. Vyberte Obchodný účet.
 3. Otvorte záložku Výpisy.
 4. Kliknite na Vygenerovať.
 5. Zadajte časové rozpätie pre vygenerovanie výpisu.
 6. Zadajte časové rozpätie pre vygenerovanie výpisu.
 7. Ako formát výpisu nastavte možnosť CSV-A a vygenerujte výpis.
 8. Stiahnutý dokument je originálnym výpisom. Nahrajte tento výpis do Konvertora a stlačte „Konvertovať“.
 9. Konvertor automaticky upraví originálny výpis do formátu, ktorý môžete importovať do účtovného programu. Konvertovaný súbor uloží do zložky „Stiahnuté“ (resp. podľa vašich nastavení).
 10. Importujte konvertovaný súbor do účtovného programu.

Návod na stiahnutie výpisu pre jeho konverziu

 1. V hlavnej navigácii umiestnenej vľavo rozbaľte sekciu Transactions a kliknite na položku Payments.
 2. Zadajte časové rozmedzie pre vygenerovaný výpis.
 3. Vyberte stav platieb, ktoré budú zahrnuté vo výpise.
 4. Kliknite na tlačidlo Export a stiahnite výpis cez Download as CSV.
 5. Stiahnutý dokument je originálnym výpisom. Nahrajte tento výpis do Konvertora a stlačte „Konvertovať“.
 6. Konvertor automaticky upraví originálny výpis do formátu, ktorý môžete importovať do účtovného programu.
 7. Konvertovaný súbor uloží do zložky „Stiahnuté“ (resp. podľa vašich nastavení).
 8. Importujte konvertovaný súbor do účtovného programu.

Návod na stiahnutie výpisu pre jeho konverziu

 1. Otvorte webovú stránku Zásielkovna.sk a v hornom menu prejdite do časti Pre podnikateľov.
 2. Kliknite na Prihlásenie pre e-shopy.
 3. Po prihlásení skontrolujte, či máte nastavený jazyk slovenčina. Ak nie, nastavte slovenčinu.
 4. V hlavnej navigácii umiestnenej vľavo rozbaľte sekciu Faktúry a kliknite na položku Faktúry.
 5. Vyberte menu, v ktorej boli platby zaúčtované.
 6. Vyberte požadovanú fakturačnú adresu.
 7. Zadajte dátum vystavenia.
 8. Zadajte dátum vystavenia.
 9. Zvoľte formát CSV v7 (Excel) a stiahnite dokument.
 10. Stiahnutý dokument je originálnym výpisom. Nahrajte tento výpis do Konvertora a stlačte „Konvertovať“.
 11. Konvertor automaticky upraví originálny výpis do formátu, ktorý môžete importovať do účtovného programu. Konvertovaný súbor uloží do zložky „Stiahnuté“ (resp. podľa vašich nastavení).
 12. Importujte konvertovaný súbor do účtovného programu.

Návod na stiahnutie výpisu pre jeho konverziu

 1. Po prihlásení do účtu Paypal prejdite do záložky Aktivita.
 2. Vyberte Všetky prehľady.
 3. Cez menu vľavo prejdite na Výpisy.
 4. Zvoľte Mesačné (výpisy).
 5. V riadku pre požadovaný mesiac kliknite na Vyžiadať, ktoré sa nachádza v stĺpci CSV.
 6. V riadku pre požadovaný mesiac kliknite na Vyžiadať, ktoré sa nachádza v stĺpci CSV.
 7. Stiahnutý dokument je originálnym výpisom. Nahrajte tento výpis do Konvertora a stlačte „Konvertovať“.
 8. Konvertor automaticky upraví originálny výpis do formátu, ktorý môžete importovať do účtovného programu. Konvertovaný súbor uloží do zložky „Stiahnuté“ (resp. podľa vašich nastavení).
 9. Importujte konvertovaný súbor do účtovného programu.

Návod na stiahnutie výpisu pre jeho konverziu

 1. Prihláste sa do účtu Revolut a kliknite na názov svojej firmy.
 2. Zvoľte možnosť Statements.
 3. Zvoľte možnosť Monthly statements.
 4. Typ súboru (File type) nastavte na CSV. Zvoľte menu (napr. EUR), v ktorej má byť výpis zúčtovaný. Nastavte mesiac, z ktorého výpis požadujete.
 5. Kliknite na tlačidlo Get statement pre vygenerovanie výpisu.
 6. Stiahnutý dokument je originálnym výpisom. Nahrajte tento výpis do Konvertora a stlačte „Konvertovať“.
 7. Konvertor automaticky upraví originálny výpis do formátu, ktorý môžete importovať do účtovného programu.
 8. Konvertovaný súbor uloží do zložky „Stiahnuté“ (resp. podľa vašich nastavení).
 9. Importujte konvertovaný súbor do účtovného programu.

Návod na stiahnutie výpisu pre jeho konverziu

 1. Prihláste sa do svojho STRIPE účtu.
 2. V hlavnom menu kliknite na položku Payments.
 3. Zobrazte si všetky platby kliknutím na All.
 4. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Export. Zobrazí sa okno Export payments.
 5. Nastavte si požadované časové rozmedzie platieb. Cez možnosť Custom môžete zadať ľubovoľné dátumy.
 6. V sekcii Columns zvoľte možnosť Custom. V ďalšom kroku vyberiete zo zoznamu konkrétne stĺpce.
 7. Zo zoznamu vyberte práve tieto stĺpce označené na obrázku. Dodržanie presnej štruktúry je nevyhnutné pre správne spracovanie výpisu konvertorom. STRIPE by si mal pamätať vami zvolené nastavenie aj pri budúcich exportoch.
 8. Kliknite na tlačidlo Export.
 9. Stiahnutý dokument je originálnym výpisom. Nahrajte tento výpis do Konvertora a stlačte „Konvertovať“.
 10. Konvertor automaticky upraví originálny výpis do formátu, ktorý môžete importovať do účtovného programu.
 11. Konvertovaný súbor uloží do zložky „Stiahnuté“ (resp. podľa vašich nastavení).
 12. Importujte konvertovaný súbor do účtovného programu.

Konverzia výpisov z platobných brán, ktoré zatiaľ nie sú v zozname

Konvertor Doklado umožňuje konverziu výpisov z akejkoľvek platobnej brány. Pokiaľ je platobná brána v Zozname, stiahnite výpis podľa postupu pre danú bránu a konvertujte tento výpis za pár sekúnd do formátu SEPA XML. Výpisy z platobných brán, ktoré nie sú v zozname je potrebné pred ich konverziou upraviť:
 1. Stiahnite výpis z platobnej brány.
 2. Otvorte si výpis z platobnej brány a dáta preneste do jednej z našich xlsx šablón.
    1. Pre konvertovanie transakcii v domácej mene (EUR) použite šablónu Všeobecný konvertor Doklado-EUR.
    2. Pre konvertovanie transakcii v zahraničnej mene použite šablónu Všeobecný konvertor Doklado-zahranicne.
 3. Pri vypĺňaní šablóny dodržte formát dát tak, ako je uvedené v ukážkovom prvom riadku.
 4. Pred uložením nezabudnite ukážkový riadok vymazať.
 5. Zvoľte Uložiť ako... a uložte dokument vo formáte .xlsx
 6. Takto pripravený výpis nahrajte do Konvertora a stlačte „Konvertovať“.
 7. Konvertor automaticky upraví originálny výpis do formátu, ktorý môžete importovať do účtovného programu. Konvertovaný súbor uloží do zložky „Stiahnuté“ (resp. podľa vašich nastavení).
 8. Importujte konvertovaný súbor do účtovného programu.
Návrat hore
Scroll to Top

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.