1. Zriadenie účtu Doklado
 1. Kliknite na tlačidlo Vyskúšať zadarmo.
 2. Otvorí sa Registračný formulár. Zadajte svoj email, heslo, ktoré budete používať, meno a priezvisko a ďalšie údaje podľa požiadaviek na obrazovke.
 3. Potvrďte súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov, Súhlas so spracovaním osobných údajov
 4. Stlačte tlačidlo Registrovať sa, na váš email príde validačný mail z Doklado. Kliknutím na odkaz overíte svoju emailovú adresu.
 5. Pokračujete v registračnom procese – zadajte Fakturačné údaje. Napíšte meno svojej spoločnosti, údaje sa automaticky dotiahnu z verejných databáz.
 6. Stlačte Uložiť, váš účet v Doklado je vytvorený.
2. Stiahnutie a inštalácia mobilnej aplikácie
 1. Stiahnite si aplikáciu Doklado do svojho mobilného telefónu – na GooglePlay (ak máte telefón s operačným systémom Android), resp. v AppStore (ak máte iPhone). Načítajte QR kódu na obrazovke kamerou svojho mobilného telefónu, alebo vyhľadajte aplikáciu Doklado priamo v GooglePlay resp. v AppStore vo svojom telefóne.
 2. Aplikácia je bezplatná, jej inštalácia trvá pár sekúnd.
3. Spárovanie mobilnej a webovej aplikácie
 1. Mobilná aplikácia slúži ako čítačka bločkov, ktoré budete spracovávať vo webovej aplikácii.
 2. Pred používaním je potrebné mobilnú aplikáciu spárovať s vašim webovým účtom Doklado.
 3. Vo svojom účte vo webovej aplikácii Doklado prejdite do sekcie Mobilná aplikácia.
 4. Otvorte svoju mobilnú aplikáciu Doklado a skenerom načítajte QR kód z obrazovky.
 5. Automaticky sa spustí párovanie zariadenia.
 6. Zakliknite Potvrdiť vo webovej aplikácii a párovanie mobilnej aplikácie s vašim účtom Doklado bude dokončené.
4. Pridávanie firiem, ktorých bločky a faktúry budete spracovávať
 1. Zatiaľ nemáte žiadnu Firmu v Zozname – pridať ich tu môžete ľubovoľný počet (bez dopadu na cenu služby Doklado).
 2. Ako prvú pridajte svoju firmu, ktorá je majiteľom vášho účtu v Doklado.
 3. Údaje vašej firmy sa vyplnia automaticky. Vyberte Účtovný program, ktorý používate a nastavte Analytické účty. V súčasnosti podporujeme Pohodu, Omegu a Money S3 (ďalšie účtovné programy budeme postupne pridávať).
 4. Stlačte tlačidlo „Uložiť a pridať firmu“, údaje o firme sa automaticky uložia.
 5. Zadaná firma je už uložená v Zozname firiem vo webovej aplikácii aj v mobilnej aplikácii.
 6. Ďalšie firmy pridáte rovnakým postupom, po stlačení tlačidla Pridať firmu v sekcii Zoznam firiem.

Pridanie novej firmy do Zoznamu firiem trvá pár sekúnd a Zoznam firiem je automaticky, v reálnom čase synchronizovaný so spárovanou mobilnou aplikáciou – firmy sa zobrazia naraz v Zozname firiem na webe aj v mobilnej aplikácii. Môžete pridať neobmedzený počet firiem, bez dopadu na cenu.

5. Pridávanie užívateľov
 1. Užívateľov môžete pridávať v sekcii Správa užívateľov.
 2. Stlačte Pridať užívateľa pre príslušnú Firmu.
 3. Nových užívateľov pozvete pomocou mailu. Uveďte mail užívateľa, ktorého chcete pozvať do vášho účtu v Doklado, vyberte jeho rolu podľa hierarchia (kompetencií, ktoré chcete aby pri práci v účte Doklado mal) a odošlite pozvánku.
 4. Zoznam Pozvaných užívateľov aj Zoznam užívateľov nájdete vždy v sekcii Správa užívateľov.
 5. Pozvať môžete neobmedzený počet užívateľov.
 6. Práva v aplikácii Doklado môžete kedykoľvek odobrať s okamžitou účinnosťou, alebo zmeniť
 7. Hierarchia – je možné vybrať z troch možností.
  a. Majiteľ – maximálne kompetencie pre všetky firmy (ak ich máte v Doklado viacero).
  b. Účtovník – maximálne kompetencie pre firmy, kde ma užívateľ pridelenú túto rolu v hierarchii.
  c. Zamestnanec – môže pridávať bločky a faktúry pomocou mobilnej aplikácie aj ostatnými spôsobmi. Má prístup len k dokladom, ktoré sám pridal.
6. Spracovanie bločkov
 1. Bločky skenujete pomocou mobilnej aplikácie Doklado.
 2. Bločky sa automaticky ukladajú pre vybranú Firmu vo webovej aj v mobilnej aplikácii.
 3. V mobilnej aplikácii na úvodnej obrazovke „Vyberte firmu“ je abecedne zoradený zoznam firiem, ktoré máte zadané v Zozname firiem vo webovej aplikácii.
 4. V mobilnej aplikácii vyberte firmu, ktorej bločky chcete spracovávať, kliknutím na meno firmy.
 5. Rovnaký výber urobte vo webovej aplikácii, kliknutím na meno firmy v Zozname firiem.
 6. Nastavenie mobilnej aplikácie. Už pred skenovaním bločku môžete v mobilnej aplikácii nastaviť parametre, ktoré chcete bločku priradiť.
  Tieto údaje sa automaticky uložia k bločku, vo webovej aplikácii ich môžete v prípade potreby jednoducho zmeniť a upraviť.
 7. Môžete začať spracovávať bločky.
 8. Pripravte si papierový bloček a skenerom naskenujte jeho QR kód (A).
 9. Po úspešnom naskenovaní QR kódu sú už dáta bločku uložené. Pridajte fotografiu bločku (B), (C), (D).
 10. Údaje z bločku spolu s fotografiou sú automaticky uložené vo webovej aplikácii.
 11. Môžete pokračovať na ukladanie ďalších bločkov. Kapacita a rýchlosť aplikácie vám umožní spracovať stovky bločkov v krátkom čase.
 12. Môžete pokračovať na ukladanie ďalších bločkov. Kapacita a rýchlosť aplikácie vám umožní spracovať stovky bločkov v krátkom čase.
7. Spracovanie faktúr
 1. Faktúry budete spracovávať vo vašom webovom účte Doklado v časti Faktúry.
 2. Doklado umožňuje pridávanie faktúr viacerými spôsobmi –
  a. Výber zo súboru – ak máte uložené faktúry v súbore, môžete ich hromadne vložiť pomocou tlačidla Vložte súbor.
  b. Drag & drop – faktúru presuniete myšou napr. z mailu do aktívneho poľa
  c. eMail – váš Zásobník na pridávanie faktúr má automaticky vytvorenú emailovú adresu. Zaslaním faktúry na túto adresu bude faktúra pridaná do Zásobníka faktúr. Môžete systémovo presmerovať svoju štandardnú adresu na príjem faktúr k vám do firmy na túto svoju adresu v Doklado.
  d. Mobilná aplikácia – pripravujeme
  e. Skener – ak ešte stále dostávate časť faktúr poštou a skenujete ich, nastavte adresu pre zasielanie skenovaných kópii faktúr do Zásobníka faktúr v Doklado.2.a. Výber zo súboru
  2.b. Drag&Drop
  2.c. eMailom
  2.d. Mobilná aplikáciapripravujeme
  2.e. Skener – nastavte vo svojom skeneri emailovú adresu vášho Zásobníka faktúr, podľa 2.c
8. Zásobník faktúr
 1. Faktúry sú v ich elektronickej podobe spôsobmi uvedenými v bode 2. automaticky pridané do Zásobníka faktúr.
 2. Doklado umožňuje pre každú faktúru neobmedzený počet príloh
 3. V Zásobníku faktúr, hneď po uložení každej faktúry, sa spustí automatický proces vyťaženia faktúry.
 4. Systém notifikuje o stave automatického spracovania – vyťaženia faktúry.
 5. Keď sa zmení stav na Vyťažené, kliknite riadok faktúry. Dostanete sa do jej detailu, vrátane pôvodného dokumentu faktúry.
 6. V pravej časti vidíte vyplnené polia, ktoré boli automaticky vyťažené.
 7. Prázdne polia, ktoré vyťažené neboli jednoducho dopíšete.
 8. Po kompletizácii údajov v pravej časti stlačte Vytvoriť. Faktúru tým posielate do Zoznamu faktúr, kde je archivovaná a pripravená na export do Doklado.
 9. V Zozname faktúr sú uložené všetky faktúry, bez obmedzení vrátane príloh.
 10. Doklado plní funkciu neobmedzeného archívu dokladov.
 11. Exporty do účtovných programov.
Scroll to Top

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.