1. Zriadenie účtu Doklado

 1. Kliknite na tlačidlo Vyskúšať zadarmo.
 2. Otvorí sa Registračný formulár. Zadajte svoj email, heslo, ktoré budete používať, meno a priezvisko a ďalšie údaje podľa požiadaviek na obrazovke.
 3. Potvrďte súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkamiZásadami ochrany osobných údajov, Súhlas so spracovaním osobných údajov.
 4. Stlačte tlačidlo Registrovať sa, na váš email príde validačný mail z Doklado. Kliknutím na odkaz overíte svoju emailovú adresu.
 5. Pokračujete v registračnom procese – zadajte Fakturačné údaje. Napíšte meno svojej spoločnosti, údaje sa automaticky dotiahnu z verejných databáz.
 6. Stlačte Uložiť, váš účet v Doklado je vytvorený.

2. Stiahnutie a inštalácia mobilnej aplikácie

 1. Stiahnite si aplikáciu Doklado do svojho mobilného telefónu – na GooglePlay (ak máte telefón s operačným systémom Android), resp. v AppStore (ak máte iPhone). Načítajte QR kód na obrazovke kamerou svojho mobilného telefónu, alebo vyhľadajte aplikáciu Doklado priamo v GooglePlay resp. v AppStore vo svojom telefóne.
 2. Aplikácia je bezplatná, jej inštalácia trvá pár sekúnd.

3. Spárovanie mobilnej a webovej aplikácie

 1. Mobilná aplikácia slúži ako čítačka bločkov, ktoré budete spracovávať vo webovej aplikácii.
 2. Pozor – mobilnú aplikáciu je potrebné spárovať s vašim webovým účtom Doklado. Aplikácia funguje len po spárovaní s webovou aplikáciou Doklado.
 3. Vo svojom účte vo webovej aplikácii Doklado prejdite do sekcie Mobilná aplikácia.
 4. Otvorte svoju mobilnú aplikáciu Doklado a skenerom načítajte QR kód z obrazovky.
 5. Automaticky sa spustí párovanie zariadenia.
 6. Zakliknite Potvrdiť vo webovej aplikácii a párovanie mobilnej aplikácie s vašim účtom Doklado bude dokončené.

Časť Spárovanie mobilnej aplikácie sa vo videu nachádza od 00:27 min.

4. Pridávanie firiem, ktorých bločky a faktúry budete spracovávať

 1. Zatiaľ nemáte žiadnu Firmu v Zozname – pridať ich tu môžete ľubovoľný počet (bez dopadu na cenu služby Doklado).
 2. Ako prvú pridajte svoju firmu, ktorá je majiteľom vášho účtu v Doklado.
 3. Údaje vašej firmy sa vyplnia automaticky. Vyberte Účtovný program, ktorý používate a nastavte Analytické účty. V súčasnosti podporujeme Pohodu, Omegu a Money S3.
 4. Stlačte tlačidlo „Uložiť a pridať firmu“, údaje o firme sa automaticky uložia.
 5. Zadaná firma je už uložená v Zozname firiem vo webovej aplikácii aj v mobilnej aplikácii.
 6. Ďalšie firmy pridáte rovnakým postupom, po stlačení tlačidla Pridať firmu v sekcii Zoznam firiem.

Pridanie novej firmy do Zoznamu firiem trvá pár sekúnd a Zoznam firiem je automaticky, v reálnom čase synchronizovaný so spárovanou mobilnou aplikáciou – firmy sa zobrazia naraz v Zozname firiem na webe aj v mobilnej aplikácii. Môžete pridať neobmedzený počet firiem, bez dopadu na cenu.

5. Nastavenie a úprava údajov pre Firmu

 1. V Zozname firiem vyberte firmu, ktorej údaje chcete nastaviť alebo upraviť.
 2. Kliknite na názov firmy.
 3. Po rozkliknutí sa dostanete do jej detailu, kde môžete nastaviť jednotlivé parametre.

Časť Úprava údajov pri firme sa vo videu nachádza od 01:07 min.

6. Emailová adresa Firmy v Doklado

 1. Každá firma v Doklado má automaticky generovanú svoju emailovú adresu.
 2. Doklady zaslané emailom na túto emailovú adresu sa automaticky uložia v sekcii Nespracované doklady.
 3. Môžete povoliť príjem emailov z ľubovoľných adries – zakliknutím krížika.
 4. Môžete určiť zoznam adries, z ktorých bude Doklado prijímať emaily – stlačte Pridať adresu.

7. Pridávanie užívateľov

 1. Užívateľov môžete pridávať v sekcii Správa užívateľov.
 2. Stlačte Pridať užívateľa pre príslušnú Firmu.
 3. Nových užívateľov pozvete pomocou mailu. Uveďte mail užívateľa, ktorého chcete pozvať do vášho účtu v Doklado, vyberte jeho rolu podľa hierarchia (kompetencií, ktoré chcete aby pri práci v účte Doklado mal) a odošlite pozvánku.
 4. Zoznam Pozvaných užívateľov aj Zoznam užívateľov nájdete vždy v sekcii Správa užívateľov.
 5. Pozvať môžete neobmedzený počet užívateľov.
 6. Práva v aplikácii Doklado môžete kedykoľvek odobrať s okamžitou účinnosťou, alebo zmeniť
 7. Hierarchia – je možné vybrať z troch možností.
  a. Majiteľ – maximálne kompetencie pre všetky firmy (ak ich máte v Doklado viacero).
  b. Účtovník – maximálne kompetencie pre firmy, kde ma užívateľ pridelenú túto rolu v hierarchii.
  c. Zamestnanec – môže pridávať bločky a faktúry pomocou mobilnej aplikácie aj ostatnými spôsobmi. Má prístup len k dokladom, ktoré sám pridal.

8. Spracovanie bločkov

 1. Bločky skenujete pomocou mobilnej aplikácie Doklado.
 2. Bločky sa automaticky ukladajú pre vybranú Firmu vo webovej aj v mobilnej aplikácii.
 3. V mobilnej aplikácii na úvodnej obrazovke „Vyberte firmu“ je abecedne zoradený zoznam firiem, ktoré máte zadané v Zozname firiem vo webovej aplikácii.
 4. V mobilnej aplikácii vyberte firmu, ktorej bločky chcete spracovávať, kliknutím na meno firmy.
 5. Rovnaký výber urobte vo webovej aplikácii, kliknutím na meno firmy v Zozname firiem.
 6. Nastavenie mobilnej aplikácie. Už pred skenovaním bločku môžete v mobilnej aplikácii nastaviť parametre, ktoré chcete bločku priradiť.
  Tieto údaje sa automaticky uložia k bločku, vo webovej aplikácii ich môžete v prípade potreby jednoducho zmeniť a upraviť.
 7. Môžete začať spracovávať bločky  – proces je rozdielny pre bločky s QR kódom a bez QR kódu.
a. Bločky s QR kódom
 1. Pripravte si papierový bloček a skenerom naskenujte jeho QR kód (A).
 2. Po úspešnom naskenovaní QR kódu sú už dáta bločku uložené. Pridajte fotografiu bločku (B), (C), (D).
 3. Údaje z bločku spolu s fotografiou sú automaticky uložené vo webovej aplikácii.
 4. Môžete pokračovať na ukladanie ďalších bločkov. Kapacita a rýchlosť aplikácie vám umožní spracovať stovky bločkov v krátkom čase.
 5. Vo webovej aplikácii sa po rozkliknutí dostanete do detailu bločku.
a. Bločky bez QR kódu, s poškodeným QR kódom alebo zahraničné bločky
 1. V prípade, že bloček má poškodený QR kód, alebo chcete spracovať bloček bez QR kódu (zahraničné bločky, bločky za parkovanie, automatické tankovanie a pod.), pridáte ho jednoducho manuálne.
 2. V mobilnej aplikácii stlačte modrú ikonku „hamburger“. 
 3. Stlačte tlačidlo Odfotiť doklad – a dokončite proces. Vo webovej aplikácii nájdete uložený dokument v časti Nespracované doklady.
 4. Stlačte tlačidlo Nahrať doklad – vyberte doklad z vášho adresára.
 5. Vo webovej aplikácii nájdete uložené bločky v časti Nespracované doklady.

9. Spracovanie dokladov vo webovej aplikácii

 1. Doklady/faktúry budete spracovávať vo vašom webovom účte Doklado v Nespracované doklady.
 2. Doklado umožňuje pridávanie dokladov viacerými spôsobmi –
  a. Výber zo súboru – ak máte uložené doklady v súbore, môžete ich hromadne vložiť pomocou tlačidla Vložte súbor.
  b. Drag & drop – doklad/faktúru presuniete myšou napr. z mailu do aktívneho poľa
  c. eMail – účet každej firmy v Doklado má na pridávanie dokladov automaticky vytvorenú emailovú adresu (pozri sekciu č.6. Emailová adresa Firmy v Doklado). Zaslaním dokladov na túto adresu bude doklad pridaný do sekcie Nespracované doklady. Môžete systémovo presmerovať svoju štandardnú adresu na príjem faktúr a dokladov k vám do firmy na túto svoju adresu v Doklado.
  d. Mobilná aplikácia – pomocou mobilnej aplikácie môžete pridávať jednostranové faktúry. Tento spôsob pridávania faktúr má svoje limity, lepší výsledok spracovania dosiahnete pridaním faktúry mailom alebo pomocou drag&drop funkcie.
  – V mobilnej aplikácii stlačte modrú ikonku „hamburger“.
  – Stlačte tlačidlo Odfotiť doklad – a dokončite proces. Vo webovej aplikácii nájdete uložený dokument v časti Nespracované doklady.
  – Stlačte tlačidlo Nahrať doklad – vyberte doklad z vášho adresára. Vo webovej aplikácii nájdete uložený dokument v časti Nespracované doklady.
  e. Skener – ak ešte stále dostávate časť faktúr poštou a skenujete ich, nastavte emailovú adresu pre zasielanie skenovaných kópii faktúr do sekcie Nespracované doklady vo webovej aplikácii Doklado.

  2.a. Výber zo súboru


  2.b. Drag&Drop
  2.c. eMailom
  2.d. Mobilná aplikácia

  2.e. Skener
  nastavte vo svojom skeneri emailovú adresu vášho účtu v Doklado, podľa 2.c

10. Sekcia Nespracované doklady

 1. Všetky doklady uložené v Doklado sú ukladané v sekcii Nespracované doklady. S výnimkou bločkov s QR kódom, ktoré sú spracované automaticky a uložené v sekcii Bločky.
 2. Doklado umožňuje pre každý doklad/faktúru/bloček neobmedzený počet príloh.
 3. V sekcii Nespracované doklady, hneď po uložení kažého dokladu, sa spustí automatický proces vyťaženia.
 4. Systém notifikuje o stave automatického spracovania – vyťaženia dokladu.

 5. Keď sa zmení stav na Vyťažené, kliknite na riadok dokladu. Dostanete sa do jeho detailu, kde nájdete aj pôvodný dokument.
 6. Doklady v sekcii Nespracované doklady je potrebné manuálne doplniť (ak je to potrebné) a potvrdiť sekciu do ktorej patria (Bločky, Prijaté faktúry, Vystavené faktúry, Iné doklady).
 7. Povinné položky, ktoré systém automaticky nevyťažil sú prezentované červenou. Kliknite do príslušného okienka, systém vám ponúkne možnosti – vyberte jednu z nich alebo ručne napíšte chýbajúci údaj.
 8. Po vyplnení všetkých údajov stlačte tlačidlo Vytvoriť – doklad sa uloží v príslušnej sekcii vrátane príloh, kde je archivovaný a pripravený na export.
 9. Doklado plní funkciu neobmedzeného archívu dokladov.
 10. Exporty do účtovných programov.

11. Doklado – digitálny archív

 1. Doklado plní funkciu plnohodnotného digitálneho archívu.
 2. Doklado umožňuje digitálnu archiváciu pre neobmedzený počet firiem.
 3. Digitálny archív firmy je rozdelený do sekcii Bločky, Prijaté faktúry, Vystavené faktúry, Iné doklady, Nespracované doklady.
 4. Názov každej sekcie definuje jej obsah. V sekcii Iné doklady môžete odovzdávať-preberať, archivovať napríklad zmluvy, bankové výpisy v xml/pdf (zamknuté pdf súbory pripravujeme) a podobné.
 5. V Digitálnom archíve môžete uložiť neobmedzený počet dokladov a archivovať neobmedzený čas.
 6. Každý doklad môžete kedykoľvek stiahnuť z Digitálneho archívu v jeho pôvodnej forme do svojho počítača.

12. Párovanie bankových účtov v Doklado

Doklado umožňuje jednoduché párovanie bankových účtov až 7 bánk s využitím služieb Tatrabanka Premium API (PSD2). Tatra banka, ČSOB, Fio banka, Raiffeisen banka, Slovenská sporiteľňa, Unicredit Bank, VÚB banka. To vám umožní automaticky párovať bankové pohyby (platby kartami, bankové prevody a príjmy na účet) s bločkami a faktúrami v reálnom čase.

V Doklado môžete spárovať všetky svoje bankové účty bez obmedzení.

Banku spárujete nasledovným postupom:

 1. V ľavom menu vyberte Správa bankových účtov.
 2. Kliknite na firmu, ku ktorej chcete účet spárovať.
 3. Kliknite na tlačidlo Párovať účet s bankou.
 4. Ďalej postupujte podľa návodu v užívateľskom manuály TB.

Párovanie bankových účtov v Doklado

13. Banka

Po úspešnom spárovaní bankového účtu k firme v Doklado, budú všetky pohyby na účte zobrazované v sekcii Banka. Tu môžete párovať bankové pohyby a doklady – bločky a faktúry uložené v Doklado. Väčšina dokladov sa páruje automaticky. Časť dokladov (napr. čiastočné úhrady faktúr) spárujete veľmi jednoducho manuálne. 

Pre lepšiu orientáciu medzi pohybmi na účte, máte k dispozícií rôzne filtre v hornej časti obrazovky. Nastavením filtrov si pohyby vytriedite podľa rôznych parametrov. Napríklad si môžete zobraziť:

 • len spárované/ nespárované pohyby
 • doklady spárované konkrétnym užívateľom
 • pohyby za zvolené obdobie
 • čakajúce transakcie
 • mesačné výpisy.

Banka v Doklado - filter

Pre lepšiu orientáciu medzi dokladmi uloženými v Doklado, máte v banke k dispozícií filtre na pravej časti obrazovky. Nastavením filtrov si doklady vytriedite podľa rôznych parametrov. Napríklad si môžete zobraziť:

 • bločky alebo fakúry
 • doklady uložené/vydané/dodané za zvolené obdobie.

Banka v Doklado - Triedenie dokladov

 
Automatické párovanie

Po spárovaní firmy s bankovým účtom sa automaticky načítajú a spárujú bankové pohyby s bločkami a faktúrami, uloženými v Doklado. Po uložení a spracovaní nových bločkov a faktúr môžete znovu spustiť automatické párovanie nasledovne:

 1. Nastavte obdobie, za ktoré boli transakcie vykonané (max. 90 dní).
 2. Kliknite na tlačidlo Spárovať automaticky.
 3. Pohyby sa automaticky spárujú s bločkami a faktúrami a označia sa ako Spárované.

Automatické párovanie bankových výpisov v Doklado

Manuálne párovanie

Niektoré bankové pohyby a doklady je treba spárovať ručne (napr. čiastočné úhrady faktúr) nasledovne:

 1. Na pravej strane sa zobrazuje zoznam bločkov a faktúr, ktoré ešte neboli spárované. Myšou potiahnite doklad zo zoznamu nespárovaných dokladov do zoznamu pohybov – k vybranému pohybu, ktorý chcete spárovať, a pustite nad označenou plochou pohybu (Drag&Drop).
 2. Transakcia sa spáruje s dokladom a označí sa ako Spárované alebo Čiastočná úhrada.

Manuálne párovanie pohybu a dokladu v Doklado

Bankové pohyby, ku ktorým neexistujú doklady (napr. poplatok za vedenie účtu, úhrada miezd) označte zakliknutím symbolu ✔️. Pohyb sa týmto označí ako Spárované aj bez priradenia dokladu.

Bankový pohyb bez dokladu v Doklado

Odpárovanie

Ak potrebujete doklad a pohyb odpárovať, kliknite na ikonu koša. Transakcie sa tiež odpárujú automaticky, ak bol spárovaný doklad zmazaný.

Odpárovanie pohybu a dokladu v Doklado

Scroll to Top
Scroll to Top

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.