Ako používať Mostík do Pohody

Po inštalácii Mostíka do Pohody vám v aplikácii Doklado v detaile firmy pribudne sekcia Mostík, v ktorej nájdete informácie k Mostíku.

Doklado Mostík do Pohody - Detail firmy

Pripojený Mostík #

Či je Mostík pripojený a môžete ho používať zistíte v detaile firmy v sekcii Mostík v pravej časti obrazovky. Ak vám aplikácia hlási Pripojené, Mostík môžete používať.

Doklado Mostík do Pohody - Pripojené

Nepripojený Mostík #

Ak je pri Mostíku uvedené Nepripojené, Mostík nie je aktívny a na používanie je potrebné overiť či je spustená služba Doklado Agent (Mostík) nasledovným postupom:

 1. Spustiť “Task Manager” (skratka CTRL + Shift + ESC).
 2. V sekcii Services/Služby je potrebné vyhľadať službu s názvom DokladoService.
 3. Status služby musí mať stav Running/Spustené.
 4. Ak je služba vypnutá, je možné ju stlačením pravého tlačidla myši na riadku DokladoService zapnúť príkazom Start/Spustiť.
  1. V prípade ak spustenie neprebehne v poriadku, pravdepodobne sa jedná o problém na strane servera/cloudu. Je potrebné si dohodnúť technickú konzultáciu kde vám náš technický support pomôže s opätovným spustením služby.
  2. V prípade ak sa služba spustí, mal by sa zmeniť status v Doklado webovej aplikácii, v sekcii Mostík na stav Pripojené.

Správny stav Doklado služby vyzerá nasledovne:

Mostík do Pohody - Doklado Service

Nefunkčný Mostík #

Ak je Mostík Pripojený ale aj tak nefunguje. Postupujte nasledovne:

 1. Aktualizujte aplikáciu Doklado Agent (Mostík).
 2. Aktualizujte Pohodu.
 3. V aplikácii Doklado Agent (Mostík) – Účtovné nastavenia – stlačte tlačidlo Upraviť a následne Uložiť.

Ak sa vám neprenášajú doklady, pozrite si zoznam chybových hlášok.

V prípade, že máte všetky kroky v poriadku a Mostík stále nefunguje, je potrebné si dohodnúť technickú konzultáciu kde vám náš technický support pomôže so sfunkčnením Mostíka.

Databáza účtovnej jednotky #

V Nastaveniach firmy v sekcii Mostík sa po vytvorení firmy zobrazí aktuálna databáza účtovnej jednotky z Pohody, ktorá je spárovaná s firmou v Doklado.

Doklado Mostík - Databáza účtovnej jednotky

Nastavenie párovania databáz #

V Doklado môžete nastaviť prioritu párovania databáz účtovných jednotiek pre Mostík nasledovne:

 1. Prejdite do časti Prehľad účtu a sekcie Mostík.
 2. V časti Mostík – nastavenia vyberte vami preferovanú prioritu párovania databáz účtovných jednotiek:
  1. Najnovší účtovný rok – systém Doklado zvolí najnovší účtovný rok pre danú účtovnú jednotku.
  2. Najstarší neuzavretý účtovný rok – systém Doklado zvolí najstarší údajovo neuzavretý účtovný rok. (UPOZORNENIE – takto sa môže napárovať niekoľko rokov stará databáza a export pomocou Mostíka nebude fungovať!)
   Doklado Mostík - Párovanie databáz
 3. Doklado Mostík automaticky vyhľadáva databázy, ktoré nemajú vykonanú údajovú uzávierku.
 4. Pri zmene poradia párovania z najstaršej databázy na najnovšiu a naopak, ak je Doklado agent online spárovanie prebehne okamžite
 5. Pri zmene v Pohode (nová firma/databáza, nový účtovný rok) prebieha automatické párovanie databázy približne 30 minút.
  Pre manuálne párovanie databázy prejdite do Doklado Agent – Nastavenia – potvrďte Párovať účtovné jednotky.

Synchronizácia účtovných nastavení (číselníkov) #

Keď používate Doklado Mostík do Pohody, môžete automaticky synchronizovať účtovné nastavenia firmy medzi Doklado a účtovným programom Pohoda. Tým zabezpečíte hladký prenos dát medzi softvérmi a jednotnosť údajov.

Účtovné nastavenia firmy pomocou Mostíka synchronizujete nasledovne:

 1. Ubezpečte sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie Doklado agent podľa návodu Aktualizácia Doklado agenta (Mostíka do Pohody).
 2. Do detailu (nastavení) firmy sa dostanete napríklad z obrazoviek Bločky a Prijaté/Vystavené faktúry kliknutím na názov vašej firmy.
  Doklado - Detail firmy
 3. V účtovných nastaveniach si môžete všetky nastavenia synchronizovať kliknutím na tlačidlo Synchronizovať mostíkom.
  Mostík do Pohody - synchronizácia účtovných nastavení

 

Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.