Po úspešnom spárovaní bankového účtu k firme v Doklado, budú všetky pohyby na účte zobrazované v sekcii Banka. Tu môžete párovať bankové pohyby a doklady – bločky a faktúry uložené v Doklado. Väčšina dokladov sa páruje automaticky. Časť dokladov (napr. čiastočné úhrady faktúr) spárujete veľmi jednoducho manuálne.

Pre lepšiu orientáciu medzi pohybmi na účte, máte k dispozícií rôzne filtre v hornej časti obrazovky. Nastavením filtrov si pohyby vytriedite podľa rôznych parametrov. Napríklad si môžete zobraziť:

 • len spárované/ nespárované pohyby
 • doklady spárované konkrétnym užívateľom
 • pohyby za zvolené obdobie
 • typ pohybu
 • čakajúce transakcie
 • mesačné výpisy

Doklado - Banka

Pre lepšiu orientáciu medzi dokladmi uloženými v Doklado, máte v banke k dispozícií filtre na pravej časti obrazovky. Nastavením filtrov si doklady vytriedite podľa rôznych parametrov.

Napríklad si môžete zobraziť:

 • bločky alebo fakúry
 • doklady uložené/vydané/dodané za zvolené obdobie.

Doklado - Banka

Automatické párovanie #

Automatické párovanie transakcií s dokladmi prebieha:

 1. Hneď po pridaní bankového účtu do firmy
 2. Vždy po načítaní nových transakcií
 3. Každý deň o 16 tej hodine (aby sa zabezpečilo automatické spárovanie dokladov, ktoré boli uložené do Doklado neskôr ako prislúchajúca transakcia).
 4. Po uložení a spracovaní nových bločkov a faktúr môžete znovu spustiť automatické párovanie kedykoľvek aj ručne:
  1. Nastavte obdobie, za ktoré boli transakcie vykonané (max 90 dní)
  2. Kliknite na tlačidlo Spárovať automaticky
  3. Pohyby sa automaticky spárujú s bločkami a faktúrami

Doklado - Banka Automatické párovanie

Manuálne párovanie #

Niektoré bankové pohyby a doklady je treba spárovať ručne (napr. čiastočné úhrady faktúr, faktúry v cudzej mene) nasledovne:

 1. Na pravej strane sa zobrazuje zoznam bločkov a faktúr, ktoré ešte neboli spárované. Myšou potiahnite doklad zo zoznamu nespárovaných dokladov do zoznamu pohybov – k vybranému pohybu, ktorý chcete spárovať, a pustite nad označenou plochou pohybu (Drag&Drop).
 2. Transakcia sa spáruje s dokladom.

Doklado - Banka - Čiastočná úhrada

Bankové pohyby, ku ktorým neexistujú doklady (napr. poplatok za vedenie účtu, úhrada miezd) označte zakliknutím symbolu ✅. Pohyb sa týmto označí ako Spárované aj bez priradenia dokladu.

Doklado - Banka - Manuálne spracovanie

Odpárovanie #

Ak potrebujete doklad a pohyb odpárovať, kliknite na ikonu koša. Transakcie sa tiež odpárujú automaticky, ak bol spárovaný doklad zmazaný.

Doklado - Banka - Odpárovanie

Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.