Po úspešnom spárovaní bankového účtu k firme v Doklado, budú všetky pohyby na účte zobrazované v sekcii Banka. Tu môžete párovať bankové pohyby a doklady – bločky a faktúry uložené v Doklado. Väčšina dokladov sa páruje automaticky. Časť dokladov (napr. čiastočné úhrady faktúr) spárujete veľmi jednoducho manuálne.

Pre lepšiu orientáciu medzi pohybmi na účte, máte k dispozícií rôzne filtre v hornej časti obrazovky. Nastavením filtrov si pohyby vytriedite podľa rôznych parametrov. Napríklad si môžete zobraziť:

 • len spárované/ nespárované pohyby
 • doklady spárované konkrétnym užívateľom
 • pohyby za zvolené obdobie
 • čakajúce transakcie
 • mesačné výpisy.

Pre lepšiu orientáciu medzi dokladmi uloženými v Doklado, máte v banke k dispozícií filtre na pravej časti obrazovky. Nastavením filtrov si doklady vytriedite podľa rôznych parametrov.

Napríklad si môžete zobraziť:

 • bločky alebo fakúry
 • doklady uložené/vydané/dodané za zvolené obdobie.

Automatické párovanie #

Po spárovaní firmy s bankovým účtom sa automaticky načítajú a spárujú bankové pohyby s bločkami a faktúrami, uloženými v Doklado. Po uložení a spracovaní nových bločkov a faktúr môžete znovu spustiť automatické párovanie nasledovne:

 1. Nastavte obdobie, za ktoré boli transakcie vykonané (max. 90 dní).
 2. Kliknite na tlačidlo Spárovať automaticky.
 3. Pohyby sa automaticky spárujú s bločkami a faktúrami a označia sa ako Spárované.

Manuálne párovanie #

Niektoré bankové pohyby a doklady je treba spárovať ručne (napr. čiastočné úhrady faktúr) nasledovne:

 1. Na pravej strane sa zobrazuje zoznam bločkov a faktúr, ktoré ešte neboli spárované. Myšou potiahnite doklad zo zoznamu nespárovaných dokladov do zoznamu pohybov – k vybranému pohybu, ktorý chcete spárovať, a pustite nad označenou plochou pohybu (Drag&Drop).
 2. Transakcia sa spáruje s dokladom a označí sa ako Spárované alebo Čiastočná úhrada.

Bankové pohyby, ku ktorým neexistujú doklady (napr. poplatok za vedenie účtu, úhrada miezd) označte zakliknutím symbolu ✅. Pohyb sa týmto označí ako Spárované aj bez priradenia dokladu.

Odpárovanie #

Ak potrebujete doklad a pohyb odpárovať, kliknite na ikonu koša. Transakcie sa tiež odpárujú automaticky, ak bol spárovaný doklad zmazaný.

Scroll to Top
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.