Digitálny archív a jeho štruktúra

 1. Doklado plní funkciu plnohodnotného digitálneho archívu.
 2. Doklado umožňuje digitálnu archiváciu pre neobmedzený počet firiem.
 3. Digitálny archív firmy je rozdelený do sekcii Banka, Bločky, Prijaté faktúry, Vystavené faktúry, Iné doklady, Nespracované doklady, Kôš.
 4. Názov každej sekcie definuje jej obsah.
 5. V Digitálnom archíve môžete uložiť neobmedzený počet dokladov a archivovať ich neobmedzený čas.
 6. Každý doklad môžete kedykoľvek stiahnuť z Digitálneho archívu v jeho pôvodnej forme do svojho počítača.

Iné doklady #

V sekcii Iné doklady môžete odovzdávať-preberať, archivovať napríklad zmluvy, bankové výpisy v xml/pdf (zamknuté pdf súbory pripravujeme) a podobné.

Doklado - Iné doklady

Kôš #

 1. Sekcia Kôš slúži na vymazané doklady. Zabezpečuje zvýšenie bezpečnosti archivácie – v niektorých prípadoch sa môže stať, že doklad bol vymazaný omylom. Teraz vymzané doklady vždy nájdete v sekcii Kôš.
  Doklado - Kôš
 2. Pri vymazaných dokladoch v Koši uvidíte informáciu o tom kto doklad/položku vymazal, dátum vymazania a umiestnenie, z ktorého bola položka vymazaná.
 3. Položky z Koša môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho obnoviť. Obnovené doklady sa vrátia do sekcie, z ktorej boli vymazané.
 4. Položky v Koši nemôže nikto vymazať až do uplynutia 30-dňovej lehoty od ich vymazania. Po 30 dňoch sa položky dajú zmazať ručne, po uplynutí 3-mesačnej doby budú zmazané nevratne, automaticky.

Filter #

 1. Sekcie Bločky, Prijaté faktúry, Vystavené faktúry, Iné doklady a Nespracované doklady obsahujú Filter.
  Doklado - FIlterDoklado - FIlterDoklado - FIlter
 2. Filter uľahčuje vyhľadávanie dokladov v daných sekciách.
 3. V každej sekcii sa Filter mierne odlišuje a je možné v ňom filtrovať podľa rôznych kritérií, napríklad za obdobie; podľa účtovnej položky; podľa typu platby; podľa kľúčovej frázy; podľa používateľa, ktorý doklad uložil atď.
 4. V sekciách Bločky, Prijaté faktúry a Vystavené faktúry slúži Filter aj na Export dokladov.

 

Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.