Export príloh do účtovníctva

Pre správne fungovanie exportov príloh a URL linkov cez Mostík do Pohody je potrebné povoliť export v Pohode aj v Doklado.

Nastavenia v Pohode #

V Pohode je potrebné povoliť používanie zložky dokumentov firmy. Povolenie zapnete nasledovne:

 1. Prejdite v Pohode do časti Nastavenia – Globálne nastavenia.
 2. V sekcii Dokumenty zakliknite tlačidlo “Používať zložku dokumentov firmy”.
  Doklado - Pohoda zložka dokumentov

Nastavenia v Doklado #

Môžete nastaviť export príloh do účtovníctva aj v Doklado:

 1. Prejdite do Nastavení firmy a sekcie Mostík.
 2. V časti Export príloh do účtovníctva zaškrtnite čo si želáte Mostíkom prenášať spolu s dokladmi.
  Doklado Mostík - Export príloh do účtovníctva

Povoliť export príloh do účtovníctva #

Prenos súborov z Doklado (PDF, JPEG a pod.) do záložky Dokumenty v Pohode.

Doklado - Export príloh cez Mostík

Prenášať linky/prepojenie do Doklado digitálneho archívu #

Prenos linkov do digitálneho archívu. Po kliknutí na link sa z Pohody dostanete priamo do detailu dokladu v aplikácii Doklado.

Doklado Mostík - Link do digitálneho archívu

Generovať digitálny rovnopis bločku ako prílohu dokladu #

Nastavenie, ktoré umožňuje generovať digitálnu kópiu pokladničného dokladu vo formáte PDF, ktorá sa prenesie ako príloha k dokladu. Rovnopis sa vytvorí iba k dokladom, ktoré nemajú žiadnu prílohu.

História exportov #

V Nastaveniach firmy v sekcii Mostík nájdete Históriu všetkých exportov, ktoré ste robili cez Mostík. História obsahuje informácie: dátum a čas prenosu, kto preniesol doklady, status a počet dokladov.

Mostík do Pohody - História exportov

Detail exportu #

Úspešnosť prenosu signalizuje jeho Status. Status môže byť:

 • Prenesené,
 • Zlyhalo
 • alebo Čiastočne prenesené.

Detail prenosu sa vám zobrazí po kliknutí na jeho riadok.

Mostík do Pohody - Detail exportu

Ak prenos zlyhal, v detaile prenosu prejdite myšou na otázniček a zobrazí sa vám chybová hláška. Chybu je potrebné napraviť a export dokladov urobiť znova.

Mostík do Pohody - Chybová hláška

Chybové hlášky #

Importovaný záznam už existuje #

Doklad sa už nachádza v účtovnom softvéri. Ak ho chcete znova exportovať, je potrebné vymazať doklad z agendy v účtovnom softvéri a odmazať prislúchajúci XML log prenosu v sekcii Súbor – Dátová komunikácia – XML Log. Následne je možné doklad opätovne preniesť do účtovného softvéru.

Doklado Mostík - Importovaný záznam už existuje

Nie je zadané číslo dokladu alebo východzí číselný rad #

Ak má doklad zvolený číselný rad a chybová hláška signalizuje: Nie je zadané číslo dokladu alebo východzí číselný rad, pravdepodobne sa nastavený číselný rad nenachádza v agende účtovného softvéru Pohoda.

Príklad:
Ak zvolíte číselný rad pre Zálohovú faktúru a typ dokladu máte v Doklado nastavený ako Prijatá tuzemská faktúra tak doklad nebude naimportovaný. Vznikne spomínaná chyba.

Nepodarilo sa nastaviť prelom, chýba UsIDS, skontrolujte pohoda konfiguráciu v mostíku! #

Je potrebné skontrolovať v aplikácii Doklado Agent (Mostík): Účtovné nastavenia – Prístupové údaje k Pohode, či máte zadané meno Užívateľa z Pohody.

Doklado Mostík - Prístupové údaje k Pohode

Je potrebné skontrolovať, či nie je v poli: Pohoda Používateľské meno zadaný údaj zo stĺpca Iniciály. Správne má byť zadané používateľské meno zo stĺpca “Užívateľ“.

Doklado Mostík - Pohoda užívateľ

K spracovaniu je potrebné najskôr vykonať prevod účtovnej jednotky #

Je potrebné spustiť účtovný softvér a vykonať prevod účtovnej jednotky do aktuálnej verzie.

Pohoda Import zlyhal! #

Mostík počas prenosu dokladov vyžaduje mať jednu dostupnú licenciu účtovného softvéru. Ak licenciu nemá dostupnú, import zlyhá kvôli nedostatku licencií. Alebo nie je možné spustiť pohoda.exe z dôvodu nedostatočných práv.

Ak sú spomínané body v poriadku, pravdepodobne sa jedná o problém na strane servera/cloudu. Je potrebné si dohodnúť technickú konzultáciu kde Vám náš technický support pomôže s opätovným spustením služby.

Nepodarilo sa spracovať pohoda response XML! #

Počas importu Doklado Mostík vyžaduje jednu licenciu. Ak sú všetky licencie obsadené, pohoda vypíše spomínanú chybu.

Nepodarilo sa otvoriť databázový súbor ‚StwPhXXXXXXX‘ #

Pohoda užívateľ nemá oprávnenie na prístup k účtovnej jednotke. Je potrebné ho nastaviť v POHODA – sekcia Prístupové práva. To isté platí aj pre SQL užívateľa.

Nepodarilo sa prihlásiť ‚<XXX>‘. Skontrolujte meno a heslo #

Pohoda užívateľ ktorého Mostík používa, nemá platné pohoda prihlasovacie údaje.

Iné chyby #

Zvyšné chyby je možné nájsť v dokumentácii STORMWARE (pre zobrazenie kliknite).

Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.