Import dát z Doklado do Money S3

 1. Pripravte si súbor na import podľa návodu Export dokladov do účtovného programu pomocou aplikácie Doklado.
 2. Otvorte v programe Money S3 zložku zodpovedajúcu typu dokladov, ktoré idete importovať:
  1. Zložka Pokladničné doklady pre import bločkov
  2. Zložka Faktúry prijaté pre import prijatých faktúr
  3. Zložka Faktúry vystavené pre import vystavených faktúr
 3. Z horného panela vyberte XML prenosy → Import z XML.
  Doklado - Import do Money S3
 4. Otvorí sa okno Sprievodca výmenou dát XML, cez ktoré dokončite import dokladov (kroky pre bločky a faktúry sa mierne líšia v ponúknutých nastaveniach).
  Doklado - Import do Money S3
 5. Zvoľte niektoré z uložených nastavení prenosu podľa typu dokladov, ktoré idete importovať (pokladničné doklady alebo faktúry prijaté a vystavené).
 6. Kliknite na Ďalší.
 7. V ďalšom kroku kliknite na tri bodky vedľa vstupného súboru a následne zvoľte súbor, ktorý ste si pripravili na import v kroku 1 tohto návodu.
  Doklado - Import do Money S3
 8. Kliknite na Dokončiť a doklady budú naimportované.
Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.