Účtovanie v programe Money S3

Vytvorenie firmy #

 1. Po prihlásení do vášho Doklado účtu otvorte Zoznam firiem a kliknite na tlačidlo Pridať svoju firmu (ak chcete spracovávať doklady firmy, ktorú máte uvedenú vo fakturačných údajoch), alebo na tlačidlo Pridať firmu (ak chcete spracovávať doklady inej firmy).
  Doklado - Vytvorenie firmy
 2. Vyplňte základné údaje o firme a vyberte z možností účtovný program Money S3.
  Doklado - vytvorenie firmy pre účtovanie v Money S3
 3. Ak ste účtovník, nastavte číselné rady pre pokladničné doklady tak, aby boli zhodné s nastaveniami číselných radov v programe Money S3. Tento údaj sa v aplikácií Doklado dá kedykoľvek zmeniť.
 4. Ak firmu vytvárate ako majiteľ/podnikateľ, ponechajte v poliach pre číselné rady predvolené nastavenia. Tento údaj môžete vy alebo váš účtovník kedykoľvek zmeniť.
 5. Kliknite na Uložiť a pridať firmu. Po úspešnom vytvorení firmy sa zobrazia ďaľšie nastavenia.
 6. Vytvorená firma sa automaticky doplní do Zoznamu firiem vo webovej aplikácii aj v mobilnej aplikácii.
  Doklado - Zoznam firiem

Účtovné nastavenia firmy #

Do detailu (nastavení) firmy sa dostanete napríklad z obrazoviek Bločky a Prijaté/Vystavené faktúry kliknutím na názov vašej firmy.

Doklado - Detail firmy

Účtovné položky (Predkontácie) k dokladom #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Účtovné položky – doklady

Doklado - =Učtovné položky Money S3

Pri vytvorení firmy aplikácia Doklado automaticky vytvorí aj preddefinované účtovné položky. K tomuto zoznamu položiek môžete pridať ďalšie účtovné položky nasledovnými spôsobmi:

Import súboru s položkami priamo z programu Money s3:

 1. Spustite program Money s3.
 2. Cez navigátor prejdite do Účtovníctvo → Predkontácia.
 3. Prejdite myšou na zoznam predkontácií a kliknite pravým → Export do Excelu.
  Doklado - Import účtovných položiek z Money S3
 4. Otvorí sa okno na uloženie súboru s predkontáciami. Potvrďte okno a stiahne sa vám súbor s predkontáciami.
 5. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Účtovné položky – doklady.
 6. Kliknite na tlačidlo Import položiek a následne vyberte .xlsx súbor exportovaný z Money s3.
  Doklado - =Učtovné položky Money S3
 7. Zobrazí sa okno s účtovnými položkami, ktoré potvrdíte kliknutím na Importovať. Keď je import dokončený, predkontácie by sa mali zobraziť v zozname.
 8. Odteraz môžete k vašim dokladom priraďovať vytvorené položky.

Manuálne vytvorenie účtovných položiek:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Účtovné položky – doklady.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Učtovné položky Money S3
 3. Vytvorte názov účtovnej položky.
 4. Vyplňte členenie DPH podľa Money s3 (ak je nastavené).
 5. Vyplňte skratku predkontácie podľa programu Money s3.
 6. Zvoľte pod ktorý okruh má byť účtovná položka zaradená:
  1. Všetky doklady – účtovná položka bude viditeľná pre bločky aj faktúry bez ohľadu na typ platby. Účtovná položka sa uloží bez pridelenej agendy.
  2. Bloček – účtovná položka bude viditeľná len pre bločky s ohľadom na nastavený typ platby. Je potrebné zvoliť pod ktorú účtovnú agendu predkontácia patrí ( Pokladnčné doklady, Interné doklady alebo Ostatné záväzky).
  3. Faktúra – účtovná položka bude viditeľná len pre faktúry. Účtovná agenda Faktúry sa nastaví automaticky.
 7. Potvrďte okno kliknutím na Vytvoriť. Odteraz môžete k vašim dokladom priraďovať vytvorené položky.
  Doklado - Účtovné položky pre Money S3

Účtovné položky (Predkontácie) k bankovým transakciám #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Účtovné položky – banka

Doklado - Účtovné položky - banka

Manuálne vytvorenie účtovných položiek

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Účtovné položky – banka.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Účtovné položky - banka
 3. Vytvorte názov účtovnej položky.
 4. Vyplňte členenie DPH podľa Money s3 (ak je nastavené).
 5. Vyplňte skratku predkontácie podľa programu Money s3.
 6. Potvrďte okno kliknutím na Vytvoriť. Odteraz môžete k vašim transakciám v sekcii Banka priraďovať vytvorené položky.
  Doklado - Účtovné položky - banka

 

Strediská, zákazky a činnosti #

Ak v programe Money S3 používate členenie firmy na strediská, činnosti a zákazky, môžete podľa nich doklady triediť už v Doklado. Stredisko, činnosť a zákazka sa potom jednoducho prenesú pri exporte dokladov do Money S3.

Strediská #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Strediská

Vaše strediská môžete pridať nasledovnými spôsobmi:

Import súboru so strediskami priamo z programu Money s3:

 1. Spustite program Money s3.
 2. Cez navigátor prejdite do Nástroje → Zoznamy → Strediská.
 3. Prejdite myšou na zoznam stredísk a kliknite pravým → Export do Excelu.
  Doklado - Export stredísk z Money S3
 4. Otvorí sa okno na uloženie súboru so strediskami. Potvrďte okno a stiahne sa vám súbor so strediskami.
 5. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Strediská.
 6. Kliknite na tlačidlo Import položiek a následne vyberte .xlsx súbor exportovaný z Money s3.
  Doklado - Import stredísk
 7. Zobrazí sa okno so strediskami, ktoré potvrdíte kliknutím na Importovať. Keď je import dokončený, strediská by sa mali zobraziť v zozname.
 8. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené strediská.

Manuálne vytvorenie stredísk:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Strediská.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Manuálne pridanie stredísk
 3. Vytvorte názov strediska a dajte Vytvoriť.
  Doklado - Vytvorenie strediska pre Money S3
 4. Stredisko by malo byť pridané v zozname.
 5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené strediská.
Zákazky #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Zákazky

Vaše zákazky môžete pridať nasledovnými spôsobmi:

Import súboru so zákazkami priamo z programu Money s3:

 1. Spustite program Money s3.
 2. Cez navigátor prejdite do Nástroje → Zoznamy → Zákazky.
 3. Prejdite myšou na zoznam zákazok a kliknite pravým → Export do Excelu.
  Doklado - Export zákaziek z Money S3
 4. Otvorí sa okno na uloženie súboru so zákazkami. Potvrďte okno a stiahne sa vám súbor so zákazkami.
 5. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Zákazky.
 6. Kliknite na tlačidlo Import položiek a následne vyberte .xlsx súbor exportovaný z Money s3.

  Doklado - Import zákaziek
  Doklado – Import zákaziek
 7. Zobrazí sa okno so zákazkami, ktoré potvrdíte kliknutím na Importovať. Keď je import dokončený, zákazky by sa mali zobraziť v zozname.
 8. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené zákazky.

Manuálne vytvorenie zákaziek:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Zákazky.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Manuálne pridanie zákaziek
 3. Vyplňte názov a skratku zákazky podľa Money s3 a dajte Vytvoriť.
  Doklado - Pridanie zákazky pre Money S3
 4. Zákazka by mala byť pridaná v zozname.
 5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené zákazky.
Činnosti #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Činnosti

Vaše činnosti môžete pridať nasledovnými spôsobmi:

Import súboru so strediskami priamo z programu Money s3:

 1. Spustite program Money s3.
 2. Cez navigátor prejdite do Nástroje → Zoznamy → Činnosti.
 3. Prejdite myšou na zoznam činností a kliknite pravým → Export do Excelu.
  Doklado - Export činnosti z Money S3
 4. Otvorí sa okno na uloženie súboru s činnosťami. Potvrďte okno a stiahne sa vám súbor so činnosťami.
 5. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Činnosti.
 6. Kliknite na tlačidlo Import položiek a následne vyberte .xlsx súbor exportovaný z Money s3.
  Doklado - Import činnosti
 7. Zobrazí sa okno s činnosťami, ktoré potvrdíte kliknutím na Importovať. Keď je import dokončený, činnosti by sa mali zobraziť v zozname.
 8. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené činnosti.

Manuálne vytvorenie činností:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Činnosti.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Manuálne pridanie činnosti
 3. Vyplňte názov a skratku činnosti podľa Money S3 a dajte Vytvoriť.
  Doklado - Priadnie činnosti pre Money S3
 4. Činnosť by mala byť pridaná v zozname.
 5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené činnosti.

Číselné rady #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Číselné rady

Vaše číselné rady môžete pridať nasledovným spôsobom:

Manuálne vytvorenie číselného radu:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Číselné rady.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Pridanie číselného radu
 3. Vyplňte názov a hodnotu číselného radu. Do hodnoty číselného radu vpíšte číslo z Money S3 (jeho prvú časť – prefix).
 4. Zvoľte typ platby pre číselný rad (podľa agendy v Money S3).
  Doklado - Číselný rad pre Money S3Doklado - Číselný rad pre Money S3
 5. Kliknite na Vytvoriť.
 6. Číselný rad by mal byť pridaný v zozname.
 7. Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené číselné rady.

Pokladňa #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Pokladňa

Manuálne vytvorenie pokladne:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Pokladňa.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Pridanie pokladne
 3. Vyplňte názov pokladne. Ako názov použite skratku pokladne z money S3.
 4. Kliknite na Vytvoriť.
  Doklado - Pokladňa pre Money S3
  Doklado - Pokladňa pre Money S3
 5. Pokladňa by mala byť pridaná v zozname.
 6. Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené pokladne.
Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.