Účtovanie v programe Omega

Vytvorenie firmy #

 1. Po prihlásení do vášho Doklado účtu otvorte Zoznam firiem a kliknite na tlačidlo Pridať svoju firmu (ak chcete spracovávať doklady firmy, ktorú máte uvedenú vo fakturačných údajoch), alebo na tlačidlo Pridať firmu (ak chcete spracovávať doklady inej firmy).
  Doklado - Vytvorenie firmy
 2. Vyplňte základné údaje o firme a vyberte z možností účtovný program OMEGA KROS.
  Doklado - vytvorenie firmy pre účtovanie v Omega
 3. Ak ste účtovník, nastavte kód evidencie a číselný rad pre hotovosť, a kód evidencie a číselný rad pre kartu tak, aby boli zhodné s nastaveniami v programe OMEGA. Tento údaj sa v aplikácií Doklado dá kedykoľvek zmeniť.
 4. Ak firmu vytvárate ako majiteľ/podnikateľ, ponechajte v poliach kód evidencie a číselný rad predvolené nastavenia. Tento údaj môžete vy alebo váš účtovník kedykoľvek zmeniť.
 5. Kliknite na Uložiť a pridať firmu. Po úspešnom vytvorení firmy sa zobrazia ďaľšie doplnkové nastavenia.
 6. Vytvorená firma sa automaticky doplní do Zoznamu firiem vo webovej aplikácii aj v mobilnej aplikácii.
  Doklado - Zoznam firiem

Účtovné nastavenia firmy #

Do detailu (nastavení) firmy sa dostanete napríklad z obrazoviek Bločky a Prijaté/Vystavené faktúry kliknutím na názov vašej firmy.

Doklado - Nastavenie firmy

Účtovné položky (Predkontácie) #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Účtovné položky – doklady

Doklado - =Učtovné položky - doklady

Pri vytvorení firmy aplikácia Doklado automaticky vytvorí aj preddefinované účtovné položky. K tomuto zoznamu položiek môžete pridať ďalšie účtovné položky nasledovným spôsobom:

Manuálne vytvorenie účtovných položiek:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Účtovné položky – doklady.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - =Učtovné položky - doklady
 3. Vytvorte názov účtovnej položky podľa Omegy.
 4. Vyplňte syntetický a analytický účet (voliteľné).
  Doklado - Pridať účtovnú položku pre Omegu
  Doklado - Účtovná položka z Omegy
 5. Potvrďte okno kliknutím na Vytvoriť. Odteraz môžete k vašim dokladom priraďovať vytvorené položky.

Číselné rady #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Číselné rady

Vaše číselné rady môžete pridať nasledovným spôsobom:

Manuálne vytvorenie číselného radu:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Číselné rady.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Číslené rady pre Omegu
 3. Vyplňte názov a hodnotu číselného radu. Do Hodnoty číselného radu vpíšte hodnotu z Omegy.
 4. Zvoľte typ platby pre číselný rad.
 5. Vyplňte syntetický a analytický účet pre číselný rad (voliteľné).
 6. Kliknite na Vytvoriť.
  Doklado - Číslené rady pre Omegu
 7. Číselný rad by mal byť pridaný v zozname.
 8. Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené číselné rady.

Pokladňa #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Pokladňa

Manuálne vytvorenie pokladne:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Pokladňa.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Pridanie pokladne pre Omegu
 3. Vyplňte názov pokladne.
 4. Vyplňte kód pokladne. Použite kód pokladne z Omegy.
 5. Vyplňte syntetický a analytický účet pre pokladňu (voliteľné).
 6. Kliknite na Vytvoriť.
  Doklado - Pridanie pokladne pre Omegu
 7. Pokladňa by mala byť pridaná v zozname.
 8. Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené pokladne.

Automatické účtovanie #

Pre účtovný softvér Omega je možné nastaviť automatické rozúčtovania dokladov na položky. Takto prenášané doklady sú do účtovného systému Omega prenášané a plne zaúčtované.

A. Povolenie automatického účtovania

 1. Cez Zoznam firiem vstúpte do firmy, pre ktorú chcete nastaviť automatické účtovanie.
 2. Aby ste sa dostali do detailu firmy, kliknite na názov firmy.
 3. Z hornej lišty otvorte záložku Automatické účtovanie.
 4. Označte box Povoliť automatické účtovanie. Zobrazí sa možnosť pridať položku.
  Doklado - Automatické účtovanie do Omegy
 5. Kliknite na tlačidlo Pridať položku. Otvorí sa okno Pridať automatické účtovanie.
  Doklado - Automatické účtovanie do Omegy
 6. Najskôr v okne vyberte typ položky.
 7. V okne sa zobrazí formulár s predvolenými nastaveniami. Nastavenia pred vytvorením upravte podľa vašich nastavení v Omege.
 8. Kliknite na Vytvoriť.
  Doklado - Automatické účtovanie do Omegy
 9. Ak potrebujete, rovnakým postupom vytvorte ďalšie položku automatického účtovania.

B. Nastavenie automatického účtovania pre jednotlivé predkontácie

 1. V hornej lište prejdite do záložky Účtovné položky.
 2. Kliknutím na ikonu ceruzky otvorte položku, ktorá má byť automaticky účtovaná (ak ešte položka nie je v zozname, najskôr ju pridajte cez tlačidlo Pridať položku). Otvorí sa okno Upraviť účtovnú položku.
  Doklado - Automatické účtovanie do Omegy
 3. V okne v sekcii Automatické účtovanie nastavte typ automatického účtovania. Zvoľte typ automatického účtovania jednotlivo pre interné doklady a pre pokladničné doklady.
 4. Kliknite na Uložiť.
  Doklado - Automatické účtovanie do Omegy

C. Exportovanie bločkov s automatickým účtovaním

 1. V detaile firmy skontrolujte, či máte povolené automatické účtovanie podľa bodu A.
 2. V zozname bločkov skontrolujte nasledovné
  1. bloček má nastavenú účtovnú položku, ktorá má priradený typ automatického účtovania
  2. bloček má nastavený typ platby (podľa typu platby sa vyhodnotí, či ide o interný alebo pokladničný doklad. Následne sa aplikuje zodpovedajúci typ automatického účtovania, ktorý ste nastavili v účtovných položkách).
 3. Exportujte bločky do Účtovného softvéru podľa návodu ‘Export dokladov do účtovného programu pomocou aplikácie Doklado’.

Strediská, zákazky a činnosti #

Ak používate členenie na strediská, činnosti a zákazky, môžete podľa nich doklady triediť aj v Doklado.

Strediská #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Strediská

Manuálne vytvorenie stredísk

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Strediská.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Omega - Strediská
 3. Vytvorte názov strediska a dajte Vytvoriť.
 4. Stredisko by malo byť pridané v zozname.
 5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené strediská.
Zákazky #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Zákazky

Manuálne vytvorenie zákaziek

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Zákazky.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Omega - Zákazky
 3. Vyplňte názov zákazky a dajte Vytvoriť.
  Doklado - Zákazky Omega
 4. Zákazka by mala byť pridaná v zozname.
 5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené zákazky.
Činnosti #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Činnosti

Manuálne vytvorenie činností

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Činnosti.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Omega - Činnosti
 3. Vyplňte názov činnosti a dajte Vytvoriť.
  Doklado - Činnosti Omega
 4. Činnosť by mala byť pridaná v zozname.
 5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené činnosti.

 

Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.