Účtovanie v programe Pohoda

Vytvorenie firmy #

 1. Po prihlásení do vášho Doklado účtu otvorte Zoznam firiem a kliknite na tlačidlo Pridať svoju firmu (ak chcete spracovávať doklady firmy, ktorú máte uvedenú vo fakturačných údajoch), alebo na tlačidlo Pridať firmu (ak chcete spracovávať doklady inej firmy).
  Doklado - Nastavenie firmy pre Pohodu
 2. Vyplňte základné údaje o firme a vyberte z možností účtovný program POHODA.
 3. Ak ste účtovník, nastavte analytické účty pre pokladňu tak, aby boli identické s nastaveniami analytických účtov v programe POHODA. Tento údaj sa v aplikácií Doklado dá kedykoľvek zmeniť.
 4. Ak firmu vytvárate ako majiteľ/podnikateľ, ponechajte v poliach pre analytické účty predvolené nastavenia. Tento údaj môžete vy alebo váš účtovník kedykoľvek zmeniť.
 5. Kliknite na Uložiť a pridať firmu. Po úspešnom vytvorení firmy sa zobrazia ďaľšie nastavenia.
 6. Vytvorená firma sa automaticky doplní do Zoznamu firiem vo webovej aplikácii aj v mobilnej aplikácii.
  Doklado - Zoznam firiem

Účtovné nastavenia firmy #

Do detailu (nastavení) firmy sa dostanete napríklad z obrazoviek Bločky a Prijaté/Vystavené faktúry kliknutím na názov vašej firmy.

Doklado - Detail firmy

Účtovné položky (Predkontácie) #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Účtovné položky

Doklado - Účtovné položky pre Pohodu

Pri vytvorení firmy aplikácia Doklado automaticky vytvorí aj preddefinované účtovné položky. K tomuto zoznamu položiek môžete pridať ďalšie účtovné položky nasledovnými spôsobmi:

Import súboru s položkami priamo z programu Pohoda:

 1. Spustite program Pohoda.
 2. Otvorte agendu Účtovníctvo → Pokladňa.
 3. Zvoľte v časti Predkontácia tri bodky. Otvorí sa vám okno so zoznamom predkontácií pre hotovostné doklady.
 4. Prejdite myšou na zoznam predkontácií a kliknite pravým → Export do XML…
  Doklado - Predkontácia z Pohody
 5. Otvorí sa okno Užívateľský XML export. Potvrďte okno a stiahne sa vám súbor s predkontáciami pre danú agendu.
 6. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Účtovné položky.
 7. Kliknite na tlačidlo Import položiek a následne vyberte xml súbor exportovaný z Pohody.
  Doklado - Import predkontácii pre Pohodu
 8. Zobrazí sa okno s účtovnými položkami, ktoré potvrdíte kliknutím na Importovať. Keď je import dokončený, predkontácie by sa mali zobraziť v zozname.
 9. Postup zopakujte s agendou Účtovníctvo → Interné doklady a s agendou Fakturácia → Ostatné doklady (krok 2.).
 10. Odteraz môžete k vašim dokladom priraďovať vytvorené položky.

⚠️ Účtovné položky, ktoré majú nastavené rozúčtovanie pomerom je potrebné po importe do Doklado manuálne upraviť. Importom účtovných položiek z Pohody do Doklado sa rozúčtovanie neprenáša.

Manuálne vytvorenie účtovných položiek:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Účtovné položky.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Manuálne pridanie predkontácie pre Pohodu
 3. Vytvorte názov účtovnej položky.
  Doklado - Účtovná položka pre Pohodu
 4. Vyplňte skratku predkontácie podľa programu Pohoda.
 5. Zvoľte pod ktorú agendu má byť účtovná položka zaradená:
  1. Všetky doklady – účtovná položka bude viditeľná pre bločky aj faktúry bez ohľadu na typ platby. Účtovná položka sa uloží bez pridelenej agendy.
  2. Bloček – účtovná položka bude viditeľná len pre bločky s ohľadom na nastavený typ platby. Je potrebné zvoliť pod ktorú účtovnú agendu predkontácia patrí (Pokladnčné doklady, Interné doklady alebo Ostatné záväzky).
  3. Faktúra – účtovná položka bude viditeľná len pre faktúry. Účtovná agenda Faktúry sa nastaví automaticky.
 6. Potvrďte okno kliknutím na Vytvoriť. Odteraz môžete k vašim dokladom priraďovať vytvorené položky.

Strediská, zákazky a činnosti #

Ak v programe Pohoda používate členenie firmy na strediská, činnosti a zákazky, môžete podľa nich doklady triediť už v Doklado. Stredisko, činnosť a zákazka sa potom jednoducho prenesú pri exporte dokladov do Pohody.

Strediská #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Strediská

Vaše strediská môžete pridať nasledovnými spôsobmi:

Import súboru so strediskami priamo z programu Pohoda:

 1. Spustite program Pohoda.
 2. Otvorte agendu Nastavenie → Zoznamy → Strediská.
 3. Otvorí sa vám zoznam stredísk.
 4. Prejdite myšou na zoznam a kliknite pravým → Export do XML…
  Doklado - Export stredísk z Pohody
 5. Otvorí sa okno Užívateľský XML export. Potvrďte okno a stiahne sa vám súbor so strediskami.
 6. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Strediská.
 7. Kliknite na tlačidlo Import položiek a následne vyberte xml súbor exportovaný z Pohody.
  Doklado - Import stredísk pre Pohodu
 8. Zobrazí sa okno so strediskami, ktoré potvrdíte kliknutím na Importovať. Keď je import dokončený, strediská by sa mali zobraziť v zozname.
 9. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené strediská.

Manuálne vytvorenie stredísk:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Strediská.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Manuálne pridanie stredísk pre Pohodu
 3. Vytvorte názov strediska a dajte Vytvoriť.
  Doklado - Vytvorenie strediska pre Pohodu
 4. Stredisko by malo byť pridané v zozname.
 5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené strediská.

Zákazky

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Zákazky

Vaše zákazky môžete pridať nasledovnými spôsobmi:

Import súboru so zákazkami priamo z programu Pohoda:

 1. Spustite program Pohoda.
 2. Otvorte zoznam vašich zákazok.
 3. Prejdite myšou na zoznam a kliknite pravým → Export do XML…
  Doklado - Export zákaziek z Pohody
 4. Otvorí sa okno Užívateľský XML export. Potvrďte okno a stiahne sa vám súbor so zákazkami.
 5. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Zákazky.
 6. Kliknite na tlačidlo Import položiek a následne vyberte xml súbor exportovaný z Pohody.
  Doklado - Import zákaziek pre Pohodu
 7. Zobrazí sa okno so zákazkami, ktoré potvrdíte kliknutím na Importovať. Keď je import dokončený, zákazky by sa mali zobraziť v zozname.
 8. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené zákazky.

Manuálne vytvorenie zákaziek:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Zákazky.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Manuálne pridanie zákaziek pre Pohodu
 3. Vytvorte názov zákazky a dajte Vytvoriť.
  Doklado - Pridanie zákazky pre Pohodu
 4. Zákazka by mala byť pridaná v zozname.
 5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené zákazky.
Činnosti #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Činnosti

Vaše činnosti môžete pridať nasledovnými spôsobmi:

Import súboru so strediskami priamo z programu Pohoda:

 1. Spustite program Pohoda.
 2. Otvorte agendu Nastavenie → Zoznamy → Činnosti.
 3. Otvorí sa vám zoznam činností.
 4. Prejdite myšou na zoznam a kliknite pravým → Export do XML…
  Doklado - Export činnosti z Pohody
 5. Otvorí sa okno Užívateľský XML export. Potvrďte okno a stiahne sa vám súbor s činnosťami.
 6. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Činnosti.
 7. Kliknite na tlačidlo Import položiek a následne vyberte xml súbor exportovaný z Pohody.
  Doklado - Import činnosti pre Pohodu
 8. Zobrazí sa okno s činnosťami, ktoré potvrdíte kliknutím na Importovať. Keď je import dokončený, činnosti by sa mali zobraziť v zozname.
 9. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené činnosti.

Manuálne vytvorenie činností:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Činnosti.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Manuálne pridanie činnosti pre Pohodu
 3. Vytvorte názov činnosti a dajte Vytvoriť.
  Doklado - Vytvorenie činnosti pre Pohodu
 4. Činnosť by mala byť pridaná v zozname.
 5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené činnosti.

Číselné rady #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Číselné rady

Vaše číselné rady môžete pridať nasledovným spôsobom:

Manuálne vytvorenie číselného radu:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Číselné rady.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Pridanie číselného radu pre Pohodu
 3. Vyplňte názov a hodnotu číselného radu. Do Hodnoty číselného radu vpíšte Číslo z Pohody (jeho prvú časť – prefix).
  Doklado - Číselné rady Pohoda
  Doklado - Číselné rady Pohoda
 4. Zvoľte typ platby pre číselný rad (podľa agendy v Pohode).
  Doklado - Vytvorenie čísleného radu pre Pohodu
 5. Kliknite na Vytvoriť.
 6. Číselný rad by mal byť pridaný v zozname.
 7. Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené číselné rady.

Pokladňa #

ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Pokladňa

Manuálne vytvorenie pokladne:

 1. V Doklado otvorte nastavenia firmy – sekcia Pokladňa.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
  Doklado - Pridanie pokladne pre Pohodu
 3. Vyplňte názov pokladne. Ako názov použite skratku pokladne z Pohody.
  Doklado - Pokladňa PohodaDoklado - Pokladňa Pohoda
 4. Kliknite na Vytvoriť.
  Doklado - Vytvorenie pokladne pre Pohodu
 5. Pokladňa by mala byť pridaná v zozname.
 6. Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené pokladne.
Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.