Prelom rokov 2023/2024

  1. Prelom rokov v Mostíku do Pohody sa nastavuje automaticky.
  2. Automatické nastavenie a exporty pre prelom rokov fungujú len s najnovšou verziou Mostíka do Pohody. Mostík aktualizujte podľa tohto NÁVODU.
  3. Pred účtovaním dokladov na prelome – v Pohode aspoň raz prepnite účtovanie každej účtovnej jednotky na prelome rokov.
  4. Následne synchronizujte účtovné nastavenia v nastaveniach Firmy v Doklado (Účtovné položky, Čiselne rady, …) – Mostík automaticky zosynchronizuje nastavenia pre nový hospodársky rok podľa Pohody.
  5. Takto budete mať Doklado nastavené pre účtovanie na prelome a Mostík bude prenášať doklady do správnych období.
Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.