Prenos dát pomocou importných súborov do Pohody (bez Mostíka)

  1. V prípade, ak na prenos dát z Doklado do Pohody využívate exportné súbory, použite tento postup.
  2. Pred účtovaním dokladov na prelome – doplňte Účtovné nastavenia každej Firmy v Doklado (Účtovné položky, Čiselné rady, …) pre účtovný rok 2024 podľa ich nastavení v Pohode.
  3. Pri exporte dokladov na prelome období sa vytvoria 2 exportné súbory. Jeden súbor pre prelom (ten má v názve “prelom”) a druhý bez prelomu. Súbor s “prelom” v názve nahráte v Pohode do 2024.
  4. Ak nedoplníte nastavenia podľa bodu 2. pre nový účtovný rok a doklad bude účtovaný na prelome, Pohoda import nespracuje a bude hlásiť chybu.
  5. Takto budete mať Doklado nastavené pre účtovanie na prelome.
Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.