Rozšírené nastavenia a úprava údajov firmy (všetky účtovné programy)

Údaje, ktoré ste zadali pri vytvorení firmy je možné kedykoľvek zmeniť. Okrem nastavení pre účtovanie v účtovných programoch môžete v detaile firmy pracovať s ďalšími užitočnými nastaveniami.

Úprava údajov firmy #

 1. V Zozname firiem vyberte firmu, ktorej údaje chcete nastaviť alebo upraviť.
 2. Kliknite na názov firmy.
  Doklado - Detail firmy
 3. Po rozkliknutí sa dostanete do jej detailu, kde môžete nastaviť alebo upraviť jednotlivé parametre.
 4. Aby ste mohli upraviť základné údaje firmy, kliknite na tlačidlo Upraviť (IČO je nemenné).
  Doklado - Úprava údajov pri firme
 5. Po vykonaní úprav, potvrďte zmeny kliknutím na tlačidlo Uložiť.
  Doklado - Úprava údajov pri firme

Základné nastavenia #

 

Základné údaje #

Základné údaje firmy upravíte podľa návodu s názvom Úprava údajov firmy.

Emailová brána #

 1. Každá firma v Doklado má automaticky generovanú svoju emailovú adresu.
 2. Doklady zaslané emailom na túto emailovú adresu sa automaticky uložia v sekcii Nespracované doklady.
 3. Môžete povoliť príjem emailov z ľubovoľných adries – zakliknutím krížika.
 4. Môžete určiť zoznam adries, z ktorých bude Doklado prijímať emaily – stlačte Pridať adresu.
  Doklado - Emailová brána

Partneri #

V záložke Partneri sa zobrazujú firmy – zahraniční dodávatelia/odberatelia z vašich spracovaných faktúr. Nový partner sa vytvorí automaticky po uložení zahraničnej faktúry s krajinou dodávateľa Iné zahraničné. Pri vyťažení ďalšej faktúry od rovnakého dodávateľa sa automaticky doplnia jeho údaje, čím sa zníži potreba ručného spracovania dokladov.

V prípade, ak potrebujete údaje partnera opraviť, prejdite v zozname partnerov myšou na príslušný riadok a kliknite na ikonu ceruzky. Zmenené údaje sa použijú pri vyťažení ďalšej faktúry od tohto partnera (už uložené faktúry nebudú zmenou ovplyvnené).

Doklado - Sekcia Partneri

Účtovné nastavenia #

Účtovné nastavenia sa líšia podľa účtovného programu, v ktorom pracujete. Návody k účtovným nastaveniam podľa účtovných programov:

Používatelia #

 1. V sekcii Používatelia kliknite na tlačidlo Pridať užívateľa.
  Doklado - Sekcia Používatelia
 2. Nových užívateľov pozvete pomocou mailu. Uveďte mail užívateľa, ktorého chcete pozvať do vášho účtu v Doklado, vyberte jeho rolu podľa hierarchie (kompetencií, ktoré chcete aby pri práci v účte Doklado mal) a odošlite pozvánku.
  Doklado - Sekcia Používatelia
 3. Zoznam Pozvaných užívateľov aj Zoznam užívateľov nájdete vždy v sekcii Správa užívateľov.
 4. Pozvať môžete neobmedzený počet užívateľov.
 5. Práva v aplikácii Doklado môžete kedykoľvek odobrať s okamžitou platnosťou, alebo zmeniť.
  Hierarchia – je možné vybrať z troch možností.
  a. Majiteľ – maximálne kompetencie pre firmy, pri ktorých má užívateľ pridelenú túto rolu (okrem vymazania firmy).
  b. Účtovník – maximálne kompetencie pre firmy, pri ktorých má užívateľ pridelenú túto rolu.
  c. Zamestnanec – môže pridávať bločky a faktúry pomocou mobilnej aplikácie aj ostatnými spôsobmi. Má prístup len k dokladom, ktoré sám pridal. Nemá práva exportovať doklady či meniť nastavenia firmy.
 6. Na zadaný mail sa pošle pozvánka pre užívateľa (ak sa pozvánka nezobrazí v prijatých mailoch, je potrebné skontrolovať spam a reklamu). Užívateľ sa zatiaľ bude zobrazovať medzi pozvanými užívateľmi.
 7. Nový užívateľ bude po kliknutí na pozvánku vyzvaný k registrácií. Po úspešnej registrácií sa nový užívateľ bude zobrazovať v Zozname užívateľov.

Projekty #

 1. V záložke Projekty kliknite na tlačidlo Pridať položku. Otvorí sa okno Pridať projekt.
  Doklado - Projekty
 2. Vyplňte názov vášho projektu a dajte Vytvoriť. Vytvorený projekt sa vám zobrazí v zozname projektov.
  Doklado - Projekty
 3. Ak potrebujete, rovnakým postupom vytvorte ďalšie vaše projekty.
  Doklado - Projekty
 4. Odteraz viete k jednotlivým dokladom priraďovať projekty. Priradenie projektu je možné vykonať:
  a) už pri spracovávaní dokladu (v sekcii Základné informácie),
  b) v zozname bločkov a faktúr jednotlivo, alebo hromadne,
  c) pri úprave uloženého dokladu.
 5. Ak neskôr budete exportovať doklady do Excelu, v tabuľke uvidíte zaradenie dokladov pod jednotlivé projekty (pri exportovaní do účtovných programov sa táto informácia neprenáša).

Lokálne zálohy #

Všetky doklady uložené v Doklado sú archivované v súlade so zákonnými pravidlami. Ak chcete mať bločky a faktúry zálohované aj vo svojom počítačí – kedykoľvek môžete vytvoriť Lokálne zálohy a doklady stiahnuť.

 1. V sekcii Lokálne zálohy kliknite na tlačidlo Vytvoriť zálohu.
  Doklado - Lokálne zálohy
 2. Zvoľte obdobie, za ktoré chcete spraviť zálohu a kliknite na tlačidlo Potvrdiť.
  Doklado - Lokálne zálohy
 3. Takto vytvorenú zálohu môžete stiahnuť kliknutím na ikonku stiahnuť.
  Doklado - Lokálne zálohy
Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.