Sekcia Nespracované doklady

 1. Všetky doklady uložené v Doklado sú ukladané v sekcii Nespracované doklady. S výnimkou bločkov s QR kódom, ktoré sú spracované automaticky a uložené v sekcii Bločky.
 2. Doklado umožňuje pre každý doklad/faktúru/bloček neobmedzený počet príloh.
 3. V sekcii Nespracované doklady, hneď po uložení kažého dokladu, sa spustí automatický proces vyťaženia.
 4. Systém notifikuje o stave automatického spracovania – vyťaženia dokladu.
  Doklado - Stav vyťaženia
 5. Keď sa zmení stav na Vyťažené, kliknite na riadok dokladu. Dostanete sa do jeho detailu, kde nájdete aj pôvodný dokument.
 6. Doklady v sekcii Nespracované doklady je potrebné manuálne doplniť (ak je to potrebné) a potvrdiť sekciu do ktorej patria (Bločky, Prijaté faktúry, Vystavené faktúry, Iné doklady).
  Doklado - Vyťažená faktúra
 7. Povinné položky, ktoré systém automaticky nevyťažil sú prezentované červenou. Kliknite do príslušného okienka, systém vám ponúkne možnosti – vyberte jednu z nich alebo ručne napíšte chýbajúci údaj.
  Doklado - Vyťažená faktúra
 8. Po vyplnení všetkých údajov stlačte tlačidlo Vytvoriť – doklad sa uloží v príslušnej sekcii vrátane príloh, kde je archivovaný a pripravený na export.
 9. Doklado plní funkciu neobmedzeného archívu dokladov.
 10. Exporty do účtovných programov.
Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.