Vystavenie faktúr

Vystavte faktúry rýchlo a jednoducho priamo v Doklado. Takto vystavené faktúry, dobropisy a ťarchopisy sa automaticky nahrajú medzi Vystavené faktúry vo vašej firme s možnosťou uloženia do PDF alebo zaslania mailom.

 1. Začnite kliknutím na ikonu “+” na obrazovke Vystavené faktúry.
 2. Zvoľte typ faktúry, aký chcete vystaviť – faktúra, dobropis alebo ťarchopis.
  Doklado - Vystavenie faktúr
 3. Pridajte odberateľa – ak sa vám nezobrazuje požadovaný odberateľ, je potrebné ho najskôr pridať cez + Pridať nového odberateľa.
  Doklado - Vystavenie faktúr
 4. Keď bol partner pridaný, vyberte odberateľa zo zoznamu.
 5. Číslo faktúry sa nastaví automaticky. Ak si želáte používať vlastné číslovanie faktúr, vytvorte číselné rady pre vystavené faktúry v detaile firmy.
 6. Vyplňte údaje vo formulári podľa potrieb.
 7. V sekcii Položky faktúry pridajte ľubovoľný počet položiek.
 8. Celková suma sa vypočíta automaticky na základe položiek.
 9. V poslednej sekcii máte v závislosti od nastavení firmy možnosť priradiť k dokladu Účtovné nastavenia, ktoré sa aplikujú na vystavenú faktúru a nie je tak potrebné ich nastavovať v systéme dodatočne.
  Doklado - Vystavenie faktúr
 10. Vyberte, či chcete faktúru
  1. Uložiť – faktúra sa pridá medzi vystavené faktúry.
  2. Uložiť a stiahnuť ako PDF – faktúra sa pridá medzi vystavené faktúry a zároveň sa stiahne ako PDF faktúra do vášho počítača.
Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.