Vzdelávanie účtovníkov so Semináre SFÉRA

Vďaka aplikácii Doklado účtovníci ušetria veľa času

Vďaka aplikácii Doklado účtovníci ušetria veľa času pri spracovaní bločkov a faktúr. Ušetrený čas môžu venovať aj svojmu vzdelávaniu a rozvoju.

Vedenie účtovníctva nie je iba o prijatých a vystavených faktúrach a bločkoch. Sú tu aj témy, ktorým sa účtovníci nevenujú každý deň a občas je vhodné si ich zopakovať a priblížiť. Účtovníctvo je o sústavnom vzdelávaní sa, zmenách zákonov, o sledovaní rýchlo sa meniacej legislatívy. Naši kolegovia zo Semináre SFÉRA na jeseň pripravili balík krátkych webinárov – kvôli zopakovaniu si a k novinkám v špecifických témach účtovníctva.

Už od 26. septembra vám Semináre SFÉRA prostredníctvom balíka webinárov „Účtovný kompas“ ponúknu šesť krátkych poobedných webinárov na témy:

  • Zákon o účtovníctve
  • Prvý audit v spoločnosti
  • Zákazková výroba
  • Výstavba nehnuteľností na predaj
  • Finančný prenájom
  • Odložená daň

Pod vedením odborníčky, audítorky a členky Slovenskej komory audítorov – Ing. Márie Cvečkovej. Počas každého webináru sa v krátkom čase dozviete všetky dôležité informácie k špecifickým témam účtovníctva a dostanete cenné odborné materiály. Zároveň aj videozáznam z webináru – pre prípad, že sa k danej téme budete potrebovať vrátiť.

Využite čas ušetrený vďaka aplikácii Doklado a vzdelávajte sa so Semináre SFÉRA – všetky dôležité informácie a zoznam plánovaných webinárov nájdete na stránke.

Program webinárov Účtovný kompas

Scroll to Top
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.